شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

بهمن ۲۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دارم یکی از آهنگ‌های هایده را گوش می‌دهم. امشب کلاس ناداستان دارم. حالم از دیروز چهارشنبه خوب است وقتی به کلاس فکر می‌کنم. دوست دارم همه کلاس‌های محمد طلوعی را شرکت کنم. چرا که نه. بعد از کلاس‌های ناداستان می‌روم مستندنویسی را ثبت‌نام می‌کنم و بعدش نویسندگی خلاق. چرا که نه. وقتی چیزی ندارم که بنویسم یعنی آن روز خودم را واکاوی نکرده‌ام، کمتر با آدم‌ها معاشرت کرده‌ام، کمتر دیده‌ام، کمتر خوانده‌ام و در نهایت کمتر زندگی کرده‌ام. وقتی کلی حرف دارم برای زدن و نمی‌دانم کدام….