شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

دی ۱۵, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تقویم چیست؟ _در لغت‌نامه گفته شده: دفترچه یا ورقۀ کاغذ که در آن حساب روزها و ماه‌ها را چاپ می‌کنند؛ گاهنامه. _خوبه به چه درد می‌خورد؟ اینکه چاپش کنند و همه روزها و ماه‌ها را دست ما بدهند؟ _خوب ما می‌فهمیم چه روزی ماه شروع می‌شود، هفته شروع می‌شود. روزهای تعطیل، عیدها و روزهایی که آداب و رسوم خاصی دارند را در آن علامت‌گذاری کرده‌اند. که هر کس بر اساس همان روز آداب و رسومش را بجاآورد. _ همه تقویم‌های جهان یکی هستند؟ _نه! در واقع سه….