شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

دی ۱۰, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

 من از سکوتت و نگاهت همه چیز می‌سازم از شِعر گرفته تا شَهر از شور گرفته تا شهد از می گرفته تا ماه از اَسب گرفته اَبر از باران گرفته تا باهار از نون گرفته تا نور از آزادی گرفته تا آرامش سکوتت را از من دریغ نکن برفش کن و بر آسمان شهر ببارانش که من دلشاد از داشتنش و داشتنت  خلق کنم زندگی را ..  ….