مراقبه

مهر ۲۶, ۱۳۹۹

مراقبه | دنده خلاص

شخصی از اشو پرسید: برای من کار کردن و انجام مراقبه در یک روز تا حد زیادی سخت است. انگار بهتر است برای مدتی به سختی […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۹

مراقبه | ضربان

آیا تا به حال ضربان را در هوشیاری خودتان پیدا کرده‌اید؟  این مراقبه به شما کمک می‌کند که به مرور آن را پیدا کنید و از […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۹

مراقبه | آهسته

مراقبه‌هایی هستند که باگوان شری راجنیش(اشو) به افرادی پیشنهاد کرده که خیلی غرق زندگی ماشینی و دیجیتال این روزها شده‌اند. امروز یکی از آنها به همراه […]
آذر ۱, ۱۳۹۹

مراقبه | صدایتان را پیدا کنید

همه ما وقتی متولد شدیم صدای خودمان را داشتیم. منظورم از صدا این است که در زمان بچگی بر اساس نگرش درونی و میل باطنی خودمان […]