مانترا

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹

مانترا | هاسیا(Haseya)

این مانترا به معنی بلند شدن و برخاستن هست. به روح زنانه‌ی ما این قدرت و پیام را می‌دهد که حالا وقت بلند شدن و برخاستن […]
تیر ۱, ۱۳۹۹

مراقبه | مانترا چیست؟ + انواع مانترا و کارکردهایشان

چند سال پیش استاد یوگامون تو کلاس آهنگی رو با صدای بلند پخش کرد. خوانندۀ آهنگ خانومی بود که با لحن خاصی کلمات نامفهومی رو می‌خوند. […]
تیر ۱, ۱۳۹۹

مانترا | مهامریتونجایا (Mahamrityunjaya) مانترا چیست؟

  در سال ۱۹۸۸ پارامهامسا جی (Paramahamsa ji) در مراسمی دو نوع مانترای گایاتری (Gayatry Mantra) و ماهامریتیونجایا (Mahamrityunjaya) را پیشنهاد کرد. او گفت: هرکسی که در آرزوی سلامتی […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۹

مانترا | هارا هارا هارا هارا ماهادوا (Hara Hara Hara Hara Mahadeva)

کلمه‌ی “هار” در سانسکریت همان کلمه‌ی “هارا” است که به معنی از بین بردن است. با این مانترا از خدای شیوا می‌خواهیم تمام غمها، ناراحتی‌ها، خشم، […]