مراقبه و متعلقاتش

آبان ۲۸, ۱۳۹۹

مراقبه | آهسته

مراقبه‌هایی هستند که باگوان شری راجنیش(اشو) به افرادی پیشنهاد کرده که خیلی غرق زندگی ماشینی و دیجیتال این روزها شده‌اند. امروز یکی از آنها به همراه […]
آذر ۱, ۱۳۹۹

مراقبه | صدایتان را پیدا کنید

همه ما وقتی متولد شدیم صدای خودمان را داشتیم. منظورم از صدا این است که در زمان بچگی بر اساس نگرش درونی و میل باطنی خودمان […]
آذر ۴, ۱۳۹۹

مراقبه | در یا دیوار

وقتی چشمم به این مراقبه افتاد به این فکر کردم که چقدر در مورد مسائل مختلف باز هستم؟! در شرایط مختلف و در برخورد با آدم‌های […]
آذر ۸, ۱۳۹۹

مراقبه | فکر نکن، احساس کن

صبح جمعه نشستم که انار برای خودم دون کنم. من و دون کردن انار؟! چیزی خیلی بعیدی بود. من هیچ وقت حوصله دون کردن انار را […]