شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

تیر ۱۸, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ساعت جدید عقب می‌ماند. گاهی حتی وقتی دارم دستم را تکان می‌دهم می‌بینم عقربه‌ی ثانیه گردش ساکت است. سه و نیم میلیون پول داده‌ام که عقب بماند؟ خانم فروشنده گفت باید دستم حرکت داشته باشد. حتی اگر تایپ بکنم هم فایده ندارد. برای عقب نماندنش باید دستم را مدام تکان بدهم. انگار لنگرهایی دارد که با حرکت درستم کوک می‌شوند. برای زنده‌ماندن و گذار از این مرحله هم باید حرکت کنم؛ حرکت‌کردن. آرزو کنم و هدف بچینم و حرکت کنم. برای عقب نماندن‌مان باید حرکت کنم؛ عقب‌نماندن….