شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

تیر ۱۴, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حوصله ندارم اما کار کردم. چطور پیش رفتم. راضی‌کننده بود برایم. بی‌حوصله بودم اما کار کردم و این کار کردن حوصله‌دارم کرد. بی‌حوصلگی را هم می‌شود نوشت. با بی‌حوصلگی کار کرد. حوصله ندارم. خشم و غم نیست بی‌حوصلگی است.    ….