شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

تیر ۱۱, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آنقدر آهنگ بخت بیدار بنان را گوشش داده‌ام که به قول دوستان… را درآورده‌ام. سردرد دارم، دو شب است که خوب نمی‌توانم بخوابم. امروز اولین روز کاری است و نشسته‌ام پای سیستم. با بی‌حوصلگی. ژ می‌گوید وقتی این حال را داریم که می‌نشینیم کار کنم و پیش نمی‌زود دارم احساسی را سرکوب می‌کنم. چه احساسی؟ نمی‌دانم. اینجا فقط دارم چرت‌و‌پرت می‌نویسم. حالم از نوشته‌ها بهم می‌خورد. گاهی آنقدر این حال بد بالا است که می‌خواهم همه یادداشت‌ها را پاک کنم و کرکره‌‌ی سایت را پایین بدهم. اما دست….