شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

خرداد ۲۵, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

چند شبی هست که به سفارش مامان بادام‌های سهیه‌ی روز بعد را _ البته که بیشتر از بیست‌ویکی_ توی آب خیس می‌کنم. فردا روز آنها را شیرشان می‌کنم؛ شیر بادام. توی یک ماگ سبز با پایه‌کوتاه و کم سطح‌مقطع. بادام‌ها را با دندان دو نصف می‌کنم تا پوستشان راحت جدا شود. بعد که با آب توی میکسر ریختم شیر تحویلم داد با سلفون می‌پوشانمش و توی یخچال می‌گذارم. بادام خودش خوشمزه است و شیرش خوشمزه‌تر. به این نوشته‌ها و این کلمات فکر می‌کنم. دارم کلمات را اینجا….