شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

خرداد ۲۴, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

قرار است یک نظریه در مورد تنهایی را پیدا کنم و توی سیصد کلمه جا بدهم و بفرستم برای استاد. دنبال کتاب دری در کار نیست هستم. سه تا کتابفروشی رفتم و نبود. کتاب صوتی فلسفه‌ی تنهایی را خریده‌ام که که گوش بدهم. بعدش پانصد کلمه یک خاطره بنویسم. دوست دارم تکلیف جلسه‌ی آخر را انجام بدهم. می‌خواهم این هفته کار را تعطیل کنم. دلم برای عمیق کار کردن و نوشتن تنگ شده. چرا نمی‌توانم عمیق کار کنم، عمیق زندگی کنم، عمیق لذت ببرم و عمیق نفس….