شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

آبان ۲۹, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مرور خاطرات برایم وحشتناک است اما مرور نکردنش وحشتناکتر است. این جمله‌را یکی از بازماندگان جنگ جهانی دوم گفته بود. آدم‌ها جرات نوشتن خاطراتشان را ندارند یا شاید توان حرف‌زدن از افکار و احساسات برایشان ممکن نیست. همین حالایی که من دارم این متن را می‌نویسم بین ابروهام چین افتاد و ضربان قلبم بالا رفت. آدم‌ها می‌گویند به اندازه کافی اتفاقات انرژی از ما می‌گیرند اینکه دوباره بنشینیم و در موردشان بنویسم و تحلیل کنیم کار بیهوده‌ای است. تنها اتفاقی که مرور خاطرات موقع نوشتن و حتی….