شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

آبان ۲۶, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دو روز است که اوضاع تحت‌کنترل است؛ فکر می‌کنم از اثرات دوز درست داروی ضداسترس باشد. چطور فهمیدم آرام شده‌ام اینکه چند صفحه پشت هم کتاب تکراری خواندم، اینکه بین کلمه‌ها گریه نکردم، دلم مردن نخواست، دلم هیچ‌کاری انجام‌ندادن نخواست، هر چه خواندم لذت بردم و فکر نکردم کم است، این یعنی اوضاع تحت کنترل است. ملاقه آبم همین چند صفحه کتاب است که هر بار می‌توانم بیشترش کنم؛ نشد هم که تعداد صفحات ثابت بماند. در جنگ جهانی دوم وقتی لنین‌گراد در محاصر بود اتفاقات عجیبی….