شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

آبان ۲۳, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سوتلانا در اولین کتابش جنگ چهره زنانه ندارد از دو حقیقت حرف می‌زند؛ حقیقت شخص و حقیقت دیگران. حقیقت شخص در صندوقچه اسرارش محافظت می‌شود و حقیقت دیگران که رنگ‌و‌بوی زمانه می‌دهد و رنگ ‌وبوی منافع دیگران و تایید‌شان. این دو همیشه هستند و در جدال؛ می‌گوید که حقیقت دیگران معمولا در دست‌به‌یقه‌‌شدن‌هایشان پیروز است. به خودم فکر می‌کنم، منی که رفته‌ام دستم را زده‌ام و برگشته‌ام، منی که دیده‌ام عدم ثبات دنیا چقدرمی‌تواند احساس ناامنی بدهد و هر لحظه ممکن است کیسه امنیتم پاره شود و آبش….