در یک جمله می‌گنجم؟

پاولاگان آلن: ” زندگی من تاریخ، سیاست و جغرافیا است؛ دیدن و ماوراء الطبیعه است؛ موسیقی و زبان است.” این جمله را که خواندم به این فکر کردم که اگر بخواهم زندگی خودم را در یک جمله بگویم چه حوزه‌هایی را شامل می‌شود؟ در زندگی من تاریخ جایی نداشته هیچ‌وقت آدمی نبودم که به گذشته […]