شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

شهریور ۲۴, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

“سالهای زیادی از جنگ گذشته بود که یه رزمنده‌ای بهم گفت هنوز لبخند شاد منو یادشه. درحالی که اون فقط برای من یک مجروح عادی بود، حتا قیافه‌اش هم تو ذهنم نمونده بود. بهم گفت که این لبخند اون رو به زندگی برگردوند، از اون دنیا… لبخند زنانه…” جنگ چهره زنانه ندارد، سوتلانا آکساندرونا آلکسیویچ. کسانی که مرا می‌شناسند همیشه بهم گفته‌اند قشنگ می‌خندم یا اگر هم نگفته‌اند با خنده من خنده‌شان گرفته و زل زده‌اند به صدای خنده‌ام. درد نهال خنده‌ام را خشک کرده اما با….