شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

شهریور ۱۹, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

امروز برای بار سوم لپ‌تاپ و حوالی ساعت نه شب روشن کردم که یادداشت امروز سایت را بگذارم. این برای منی که از سال نودونه سایت را رها کرده بودم دستاورد بزرگی است. امروز  کمی دیر نشستم پای نشستن. دوست داشتم زودتر بنشینم اما نشد که بشود. مامان و بابا آمده‌اند قرارداد خانه را تمدید کنند. حواسم پیش پگاه است که در یادداشتش دلتنگی برای از پیاده‌ر‌وی‌های طولانی گفته. می‌خواهم برای اول مهر یک چالش برای خودم بگذارم که هر روز یک پست در وبلاگم و یک….