شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

شهریور ۱۸, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گوشی را روی مودم کاشته‌ام که از خودم فیلم بگیرم. بعد بگذارمش روی دور تند و توی اینستاگرامم. برای چی؟ برای اینکه سوت شروع ماراتن زندگی را ثبت کرده باشم. یک دقیقه ثبت شد قطعش کردم ببینم چطور شده. کمی خودم را دیدم.  قبلا هم از این کارها می‌کردم . چهره‌ام عوض شده انگار. اما از شیوای توی تصویر بدم نیامد .فکر می‌کردم  توی ذوقم می‌خورد یا ناامیدی خفتم می‌کند وقتی که قیافه خودم را ببینم. دیدم دوست دارم خودم را تماشا کنم. ببینم وقتی می‌نویسم چهره‌ام….