تولد کلمه‌ها

کتاب جنگ چهره زنانه ندارد” را دارم می‌خوانم؛ برای بار دوم. فایل‌های صوتی‌اش را شب‌ها گوش ‌می‌دهم و کیفور می‌شوم. اخ که چقدر این کتاب عزیز و قشنگ است. مگر می‌شود کتابی جنگ را تصویر کند و زیبا باشد؟ مگر می‌شود کتابی از کشتن و ترس و مرگ بگوید و لذت بدهد؟ می‌شود. شده که […]