آیا تابحال سرطان دستاوردی برایم داشته؟

توی کتاب “رها و هوشیار می‌نویسم” ادر لارا گفته بیایید دستاوردهای یک اتفاق دلخراش زندگی‌تان را بنویسید. تصمیم گرفته‌ام مدتی ذره‌بین دست بگیرم و زندگی و حال و کارم را زیر نظر بگیرم ببینم تغییرات مثتی داشته‌ام یا نه. به رفتارهام که چطور با آدم‌های نزدیکم تا می‌کنم، چطور عصبانی می‌شوم، چطور غذا می‌خورم و […]