کلمه‌هایم آینه‌اند

قبل از نقطه‌ویرگول شدنم PMS داشتم؛ قبل از پریودی، حالا ندارمش. مدل جدیدش را دارم. از کی؟ تاریخ شیمی درمانی‌ها بیست‌ویک روز باهم فاصله داشتند و من چند روز قبل از شیمی‌درمانی PMS میشدم. عصبی و مضطرب و گریان. شیمی‌درمانی‌ها تمام شده و یکی از درمان‌هایم با همین بیست و یک روز ادامه دارد و […]