جلسه اول رواندرمانی

توی هفت ماه گذشته از دو روانشناس کمک گرفته‌ام که نتوانستم با هیچ کدامشان ارتباط برقرار کنم. نه اینکه کاردرست نباشند، نه. شاید اگر برای دغدغه‌ای غیر از نقطه‌ویرگول بهشان مراجعه می‌کردم کارم را راه می‌انداختند. اولین ملاقات با روانشناسی بود که خودش درگیر بود و بعد از چهار سال متاستاز کرده بود. چرا؟ چون […]