مثبت و منفی بی‌نهایت باهم روی نقطه صفر جا می‌گیرند

چطور می‌شود که ما تاریخ روزها دیگر برایمان مهم نیست؟! چه می‌شود که زمان از دستمان در می‌رود؟! نه اینکه دَر برود دوست نداریم زمان را نگاه کنیم. شاید می‌ترسیم که توی همان تاریخ و همان ساعت بمانیم. از گیرکردن می‌ترسیم. یا شاید از تمام شدن می‌ترسیم. از تمام شدن همان لحظه‌ای که داریم تجربه […]