شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

شهریور ۲۱, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

چطور می‌شود که ما تاریخ روزها دیگر برایمان مهم نیست؟! چه می‌شود که زمان از دستمان در می‌رود؟! نه اینکه دَر برود دوست نداریم زمان را نگاه کنیم. شاید می‌ترسیم که توی همان تاریخ و همان ساعت بمانیم. از گیرکردن می‌ترسیم. یا شاید از تمام شدن می‌ترسیم. از تمام شدن همان لحظه‌ای که داریم تجربه می‌کنیم. چه چیزی در ذهن‌مان هست که از آگاه شدن به لحظه و مکانی که در آن هستیم فراری هستیم؟! چون دوستش نداریم و چون دوستش داریم. این دو حقیقت دامنه‌های پاندول….