شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

مرداد ۲۵, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

با حال نه چندان خوب نشسته‌ام که کمی بنویسم؛ بعد از مدت‌ها.  اما نمی‌دانم از چه قرار است بنویسم. از خودم سوال می‌پرسم: “چه کاری هست که دوست دارم در هر شرایطی انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست دارم در غمگین‌ترین حالت ممکن انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست دارم در خوشحال‌ترین حال ممکن انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست دارم در تنهاترین حالت ممکن انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست دارم در شلوغ‌ترین حالت ممکن انجام بدهم؟ چه کاری هست که دوست….