قائده بازی

چه بازی ترسناکی.. نه؛ چه بازی عجیبی.. نه؛ چه بازی دوست‌داشتنی! آخرش کدام شد؟! به یک بازی دعوت شده‌ایم. اول کار وقتی بلدِ بازی نیستیم و از قائده‌اش چیزی نمی‌دانیم وحشتناک به نظر می‌رسد. نمی‌دانیم چطور پیش می‌رود. ممنوعه‌ها کدامند، خطرآفرین‌ها کدامند، چه حرکتی پاداش دارد و چه حرکتی سکوی پرش خواهد شد، اصلا قوانین […]