ماشین تحلیل

 ماشین تحلیلم همیشه روشن است؛ یعنی باید روشن باشد تا قبل از گیرکردن در منگنه‌های زندگی آلارم بدهد. درست عین ماشین تحریر پشت هم جمله تایپ می‌کند و ایده‌پردازی. البته اقرار می‌‌کنم که همیشه هم درست پیش‌بینی نمی‌کند. گاهی وقتها زیادی و با سرعت بالا کار می‌کند تا جایی‌که از آن دود بلند می‌شود؛ اول […]