شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

بهمن ۲۵, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

_ خسته‌ام. + پرتقال یا خیار؟ کدوم رو دوست داری پوست بِکنی؟ _ پرتقال و عطر پوستش رو ترجیح میدم به خیار. هیچی سر جاش نیست. میگن زندگی کنید اما چطور؟! + چرا؟ خیار به این دلبری؟ چی قراره کجا باشه که سر جاش نیست؟ _ عطر خیار رو که میشنوفم سردم میشه. اونم تو زمستون. اونم با این حالم. پروژه‌ام که پیش نمیره. قصه‌ای که نیمه‌کاره رها کردم و پولی که توی کیف پولم نیست. مدرک زبانی که گرفتم و به کارم نمیاد؛ اون مدرک بین‌الملی….