شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

دی ۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

 کارم این روزها شده ریسیدن و بافتن و رج زدن. می‌ریسم نت‌‌های هر لحظه را به حواس پنجگانه‌ام دو رشته نخ یکی هفت نت و یکی شش حس لامسه را به فا بویایی را به سی شنوایی را به سل چشایی را به می بینایی را به ر و حس ششم را به دو، چه چیزی را همنشین لا کنم؟ یکی کم آمد از جنس حواسم هستی یا نت‌ها؟ ضربان قلبم را به حواسم گره می‌زنم تا تو را به نت‌ها گره بزنم. حواس یکی کم دارد….