کپسول زمان

ما معمولاً نقاط عطف زندگیمان را ثبت می‌کنیم. عروسی، تولد، فارغ التحصیلی و دستاوردهای حرفه‌ای خودمان را با روش‌های مختلف ثبت می‌کنیم ولی آیا تا به حال اتفاقات معمولی زندگی‌مان را ثبت کرده‌ایم؟ مثلا عکسی از میز کارمان در یک روز معمولی. میزی با کلی کاغذ و خودکار و البته فنجان نیمه‌‌ی قهوه. این کار […]