قطعه‌یِ حال تابستان

هر فصلی، هر ماهی، هر سالی و هر حال و هوایی نت‌هایی دارند امسال نت‌هایی عجیب جلویم گذاشته شده مدام هم به من می‌گوید بنواز، بنواز ‌تا تمام نشده‌ام. انگور اشک قهوه اشک نجوا اشک کلمه اشک سکوت اشک لبخند اشک شعر اشک خواب اشک بیداری اشک خوراک اشک نفس اشک زندگی‌ام خود پیانو شده […]