زمان تانک جنگی و محل سکونت من است

_لپ‌تاپ و موس را روشن کردم. با کاسه انگور نشسته‌ام که کمی بنویسم. البته که به آن دست نمی‌زنم چون دستم نوچ شود کیبورد را بی‌نصیب نمی‌گذارم. پس فعلا مثل گول‌زَنَک کنارم هست تا تمام کنم. لیوان بزرگ آب نصفه است. صبحانه دوتا خرما خورده‌ام. امروز روز انرژیکی مهمی است. می‌خواهم خودم را سرگرم کنم […]