شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

آبان ۵, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

_می‌شنوی؟! _اوهوم.. نباید این کار را انجام می‌دادم. _نه… _باید بیشتر فکر می‌کردم و همه جوانب را می‌سنجیدم. _نه..این صدا نیست! _نباید تمام مسئولیت پروژه را به عهده می‌گرفتم و باید از کسی کمک می‌گرفتم. _ای بابا. نه… _نباید تمام پول‌هایم را برای این کار هدر می دادم. _نه… دقت کن. می‌‍شنوی. تو که دقیق بودی! _دقیقا به همین دلیل که دقیق بودم الان توی این مخمصه گیر کرده‌ام. _تمام نشد؟ _چی؟ _بایدها و نبایدها و حدس‌ها؟ اصلا نیاز نیست چیزی بگویی. فقط باش. باشه؟ باش… برای….