من توانا هستم..

_قلم تو در دستان من است. قلم تو در دستان ما است. _ اسم شما چیست؟ _کرایون (من در خلوت نشستم و خواستم که با کرایون ارتباط بگیرم. از آنجایی که گفته بودند هر کسی می‌تواند ذهن را کنار گذاشتم تا توانایی خودم را بسنجم. نکته جالب این بود که اصلا هیجانزده نشدم. با شناختی […]