تعیینِ تکلیف

امروز داستانی از لزلی جیمیسون شنیدم با عنوان موزه جدایی. او در داستانش گفته است که موزه‌ای با همین عنوان در کرواسی وجود دارد که وسایل ساده‌ای در آن نگهداری می‌شود. او از یک گردنبند دست ساز و یک تبر در داستانش نام برده است. به همراه هر وسیله‌ای که به موزه داده می‌شود یک […]