شیوا روشنی

عضویت در خبرنامه

نوشته‌های پیشین

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دقیق یادم نیست چند سال پیش بود که یک کتاب الکترونیکی به دستم رسید. بهتر است بگویم یک جزوه. مطالب این جزوه در مورد پدیده‌ای به نام NDE بود. پدیده “تجربه نزدیک به مرگ” که (Near Death Experience) نامیده می‌شود و گاهی به آن “مرگ تقریبی” یا “مرگ موقت” هم گفته می‌شود. چند گزارش از افرادی که این تجربه را داشتند در این فایل جمع‌آوری شده بود. چند سالی میشد در زمینه جهان بعد از مرگ کتابهایی می‌خواندم. با اینکه زیاد میانه خوبی با خواندن کتاب الکترونیکی نداشتم….