تقویت حس لامسه

توجه، توجه! این متن یک متن تخصصی نیست و براساس تجربه شخصی نگارش شده است.  همه ما می‌توانیم لذت بیشتری به زندگی خود بیفزاییم. چطور؟ با پرورش حواسمان! بسیاری از ما از دلخوشی‌های حسی خود غافل می‌شویم، عمدتاً به این دلیل که دنیای امروز ما چنان پر از اطلاعات است که ما توسط نشانه‌های دیداری […]